Från sjön.

— Ångaren Bordeaux har blifvit tagen af grundet å Salvoref och inbogserad till Ekeviken för att derifrån afgå till Stockholm.
— Finska skonerten Carolina, hemma i Mariehamn och lastad med plankor har strandat vid Gotska Sandön.
— Skeppet Slite, här hemmahörande, lärer blifva såldt i Hernösand för 14,000 kronor.
— Skeppet Georg & Ludvig, kapten Pedersen, anlände i onsdags till Calais från Gamleby.
— Skonerten Argo, kapt. Vidström, ankom i går till Kiel.
— Briggen Svante, kapt. Stenberg, anlände hit i dag från Newcastle med kol.
— Den 29 maj inkom i Hernösande hamn en norsk brigg med namnet Erik hvilken byggdes vid Hernösands skeppsvarf år 1815. Briggen fördes också under loppet af flere år för Hernösandsrederis räkning dels af kaptenen C. Nygren, som under många års tjenstgjorf såsom hammnästare i Hernösand dels af kaptenen, numera skepprederen i Sundsvall L. M. Altin. År 1852 såldes Erik till Norge och hur sedan 1854 förts af dess nuvarande egare Chr. Taarvig från Fredriksstad, hvilken således i 29 år vandrat efter samma däck.
— Den vid Oskarshamns mek. verkstad för omkring 2 år sedan för ett bolag på Öland nybyggde ångaren Palender såldes den 29 maj till rederi i Stockholm för 40,400 kr. Fartyget befinner sig f. n. i Kalmar och har i år ej gjort några reguliera turer.
— Svenska handelsflottans största lastångare, ångskeppet Hudiksvall. är, enligt Sundsvalls Tidning, såldt i England till pris som hålles hemligt.

Gotlands Tidning
Lördagen den 9 juni 1883
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *