Begrafning.

I dag jordfästades stoftet af afl. trafikchefen R. Fogelström. Öfver hundra personer hade i stationshuset samlat sig för att säga den aflidne vännen ett sista farväl! Liket var placeradt i ena väntsalen, som blifvit på ett utmärkt smakfullt och passande sätt dekorerad med granar och lefvande växter samt brinnande ljuskandelabrar. Sorgtåget afgick derifrån kl. 12 middagen till kyrkan och förrättades jordfästningen af stadskaplanen Söderberg. Då den aflidnes stofthydda infördes i kyrkan bars den af jernvägens 8 stationsbefälhafvare, den sista hederstjensten de blefvo i tillfälle att visa sin aktade och omtyckte chef, dervid 1:a versen af psalmen n:r 492 afsjöngs, och då liket after jordfästningen fördes ur kyrkan sjöngs 2:a versen af samma psalm, hvarefter den ovanligt högtidliga och gripande sorgefesten afslöts med en kantat sjungen af framstående medlemmar i Musikaliska Sällskapet, hvaraf den aflidne varit en omtyckt och verksam ledamot.

Gotlands Tidning
Lördagen den 9 juni 1883
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *