En högtidlig begrafning

egde rum i lördags i härvarande domkyrka, då liket efter trafikschefen R. Fogelström invigdes till den sista hvilan, och hvarvid härd varande musikaliska sällskap bragte en sista hyllnings- och afskedsgärd åt den aflidne, som inom sällskapet varit en verksam och ofta anlitad medlem.
Sedan kistan af 8 jernvägens stationsföreståndare inburits i kyrkans kor, af sjöngs af sällskapets sångare och sångerskor före jordfästningen första versen af psalmen 452 och efter densamma andra versen af samma psalm, hvarpå följde afdelningen »Morgensang» uti Gades härliga tonskapelse »Elverskud».
Under sången »Tonernas vågor» bars derefter kistan ut ur kyrkan, hvarefter den på qvällen med ångf. Gotland befordrades till fastlandet för att der nedsättas i familjegrafven.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juni 1883
N:r 47.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *