Utmätningsauktion Vestris i Tingstäde.

Tisdagen den 10 nästkommande Juli kl. 10 före middagen anställes här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Vilhelm Österdahl tillhörige 5/32 mtl Vestris i Tingstäde socken; egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur fastigheten. gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att dervid sin rätt bevaka.
Denna fastighet är bebygd med boningsoch ladugårdshus, innehar 20 tunnland åker, omkring 10 tunnl. myrmark samt 30 tunnl. skogs- och betesmark och är saluvärderadt till 4,835 kronor.
Visby Landskansli 6 Juni 1883.
RUD. HORN.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Juni 1883
N:r 45.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *