Auktion

å fastigheten Stenstu I Dalhem samt virke och ved.
Genom offentlig auktion, som förrättas vid Stenstu, Dalhem, tisdagen den 6 juli kl. 10 f. m., kommer att försäljas 108 kaster prima tvetved, 90 kaster floved, 185 kaster grenved, vrakbräder, ekpålar, staketlakt, kantribb, ett såghus med barrack.
Spannmål: 400 kg. prima råg, 700 kg. korn, 500 kg. malen majs, 1 större halmstack.
Fastigheten, som har ett tördelaktigt läge, består at 80 tnld prima åkerjord, 75 tnld myrjord, 60 tnld hagmark med vacker skog och 4 tnld äng.
Åkerjorden är besådd med 15 tnld hvete, 2 tnld råg, 28 tnld vårsäd, 20 tnld gräs och resten träda.
Anstånd med Jikviden för virke och ved lämnas 8 månader, och vilkoren angående fastighetens försäljning tillkännagifves vid auktionstilltället.
Slite den 30 juni 1915.
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *