Genom offentlig auktion,

som kommer att förrättas i hr Mikael Ekströms magasin vid Skär på Fårö tisdagen den 28 innevarande månad från- klockan tio förmiddagen, försäljes för vederbörande assuradörers räkning ett parti torr Hafre, landbergad från å Salvoref strandade danska ångaren »Dan,» kapten Möller. — Betalningen erlägges kontant, och närmare underrättelser meddelas på mitt kontor.
Visby den 23 Nov. 1882.
E. Liljewaleh.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 November 1882
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *