Ringmärkta måsar återfunna.

Från Gudhjem på Bornholm meddelar fiskaren Alexander Tranberg i bref af 30 okt., att han skjutit en ringmärkt mås, som bar numret 5314. För att bestyrka detta hade hr Tranberg äfven godheten insända ringen. Enligt Riksmuseets protokoll ringmärktes en ung gråtrut 26 juni 1914 med denna ring på Stora Karlsön af hr Bengt Berg. Ifrågavarande gråtrut hade alltså ännu ej hunnit företaga någon längre färd från son hemö, när den ertappades.
Genom bemedling af lektor Hj. Möller, Västervik, har underrättelse ingått till Riksmuseum om, att ännu en märkt gråtrut ertappades. Detta ifrågavarande exemplar har skjutits af lotsen Lanzén vid Fröklabben under Idö 21/10. Sistnämda ö ligger ¾ mil sydost om Västervik. Ringnummer för denna fågel var 5761, och den hade märkts af gr Bengt Berg på Stora Karlsön den 26/6 i fjol.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *