Predikantmöte och uppbyggelsekonferens

hålles i Metodistkyrkan under senare hälften af nästa vecka. Mötet tager sin början på torsdagen genom en välkomstfest på aftonen, hvarefter förhandlingarna komma att pågå under fredagen och lördagen. Offentliga möten hållas nämda dagar kl. 11 f. m. och 8 e. m. Konferensen afslutas på söndagen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *