Pensionsstyrelsens ombud på Gotland.

På Gotland liksom i riket för öfrigt äro anordningarna för genomförandet af folkpensioneringen från innevarande års början ändrade. Ortsombudsbefattningen är upphäfd; likaså instruktionsombudsbefattningen. Länet är indeladt i tre områden med hvart och ett sitt af pensionsstyrelsen förordnade ombud. Områdena sammanfalla med tredingsindelningen. I norra området med 30 pensionsdistrikt (socknar) är d:r J. O. Klintberg, i mellersta med 34 hofrättsnotarien Fredrik Åberg och i södra med 29 distrikt kronolänsman S. J. Lindström pensionsstyrelsens ombud.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *