Till vikarierande adjunkter

vid härvarande högre allmänna läroverk för nästkommande termin hafva förordnats studerandena K. F. Larsson för adjunkten Lindström och Oskar Jakobson för adjunkten Lange, hvarjämte domkyrkoadjunkten A. H. Hallström förordnats att från terminens början och tillsvida tjenstgöra för adjunkten Vestöö.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1881
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *