Tillkännagifvande.

I följd af ord. lärarens mobilisering behöfves en vikarie vid förenade folk- och småskolan i Vall under större delen af instundande vårtermin. Vikariearvodet utgår i ett för allt med 100 kronor pr läsmånad. Kompetensvillkoren äro: lärare- och lärarinneexamen vid folkskola eller småskollärarinneexamen vid något af statens seminarier. Den, som reflekterar härpå, torde skyndsamt och senast före utgången af näst{. vecka anmäla sig hos
Skolrådeordföranden i Vall.
Adr. Isum.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *