Från landsbygden. Hall.

HALL, 2 jan.
Kommunalstämman här, som hölls 28 december, utsåg till revisorer folkskollärare Nils Hallén och hemmansägare Gunnar Pettersson i Gannarfve och till deras suppleanter hemmansägarna L. P. Norman i Nors och Adolf Vestberg i Norrbys. Till kronofjärdingsman för 3 år valdes hemmansägare Lennart Pettersson i Västerbys med hemmansäg. Jacob Hellenberg i Gannarfve till ersättare, och till ledamöter i 1915 års taxeringsnämd valdes hemmansägarna Oskar Österdahl och Oskar Pettersson, bägge i Hägvards, och folkskoll. Nils Hallén med följande suppleanter: hemmansägarn Viktor Hägvall i Hägvards och Gunnar Pettersson i Gannarfve samt fyrvaktare hr Herman Rongvist i Medebys.
Till brandfogde för 3 år valdes hemmansäg. Lennart Pettersson i Västarbys och till hans suppleant Oskar Pettersson i Gannarfve.

Ordinarie kyrkostämma samma dag utsåg till ledamöter i kyrkorådet hemmansägarna Oskar Österdahl i Hägvards och Johan Österdahl i Madebys, båda återvalda. Till kyrkovärd återvaldes Oskar Österdahl, och till ledamöter i skolrådet utsågas Oskar Österdahl i Hägvards och Adolf Westberg i Norrbya (den senare nyvald).

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *