En högtidlig begrafning

egde igår afton rum, då fru Emmy Hallenbergs, född Herlitz, stoft invigdes åt den sista hvilan. Vid sorghuset slöt sig till liktåget en stor mängd vänner och bekanta. Jordfästningen förrättades af kyrkoherden O. Öfverberg i härvarande domkyrka, som var till trängsel fyld af åskådare. Af en kör afsjöngos Cherubinis »Requiem» och psalmen 452. Den med blommor och kransar rikt smyckade kistan fördes derefter till kyrkogården, der en qvartett sjöng vid grafven »Mitt lif är en våg» och »Stilla, O, stilla».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Mars 1881
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *