Från sjön.

Holländske skonaren »Winschoten 1», kapten E. Strijker, strandade i tisdags afton vid Hallshuk. Fartyget var stadt på resa från Gröningen till Skutskär i barlast. Besättningen är räddad.
Ångaren Hero har idag på morgonen utgått för att försöka berga fartyget.
— En haverist inkom i lördags till Karlskrona nämligen norska skonerten Saphir, kapten Langfeld, hemma i Kristiansand och lastad med tjära. Fartyget, som inbogserades af lastångaren Skåne, hade vester om Utklippan blifvit öfversegladt af svenska skeppet Prima från Sundsvall, kapten Krook, och rätt illa tilltygats både till tackling och skrof.
— Såsom förut nämts, strandade 1 dennes kl. 10 f.m. NO. om Ölands södra fyrstation engelska ångfartyget George Moore, fördt af kapten Melmore, hemma i Maryport, destinerad från Vindau till Dublin med trälast. Föl jande dag, sedan 500 sleepers af däckslasten kastats öfver bord, blef fartyget flott och fortsatte resan till bestämmelseorten.
— Fredagen 3 dennes strandade utanför Sandby å Ölands östra kust svenska skoneten Saga, förd af kapten J. E. Vicklund, hentma i Roslagen och stadd på resa från Karlskrona till Gefle med retournerad trälast. En del af däckslasten kastades öfverbord, hvarefter fartyget halades af grund och fortsatte resan till destinationsorten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 September 1880
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *