William Appelquist,

omkring 50 år gammal, i Kalifornien känd under namnet William Brown, har, enligt hvad svensknorske konsuln i San Franvcisko anmält, under sistl. April månad träffats död på vägen mellan städerna Martiver och San Pablo. Mannen, som lär efterlemna någon qvarlåtenskap, har uppgifvits vara från Gotland; möjligen här lefvande anhöriga böra anmäla sig i landskansliet i Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 September 1880
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *