Stor lösöreauktion.

Med anledning utaf hemmanets utarrendering och upphörande med jordbruket, låter landtbrukaren E. Graelerth genom offentlig auktion som fredagen den 7 nästa mars från kl. 10 f. m. förrättas vid Hartvigs i Ganthem försälja all sin yttre lösegendom hvaraf må nämnas: 1 nästan ny lastvagn, flera stycken arbetsvagnar, däribland 1 myrvagn och 1 s. k. skånskt, 2 st. åkkärror, 1 släde, flera par kälkar, 1 slåtter- och 1 hackelsemaskin, 1 hästräfsa, flera st. vänd- och spetsplogar, fjäder-, krok- och slätharfvar, däribland 1 100-pinns, 1 större kornvält, sladd och mullfösor, svänglar, oxok och dragkättingar;
landtbrukshandredskap af alla slag, stallinventarier, flera par selar, bättre och sämre enbetsselar, 1 velociped och något gångkläder; 8,000 kg. välbärgadt hö af klöfver och timotej, omkring 500 kg. timotejfrö af prima beskaffenhet, ett parti utsädeskorn af sorterna Gotlands, Chevalier och Gute, blandsäd och gröpe, vicker och pelur sker, goda kokärter, 1 mindre parti råg, 100 tunnor bortfelderrofvor, 1 parti goda matpotatis, 1 separator, 1 smörkärna, flera stycken mjölktransportflaskor, 1 äggkläckningsmaskin på 100 ägg, 1 kycklingmoder m. m., m. m., 1 par hästar, 1 par 14 kv. dragoxar, slaktfeta, 12 st. unga goda mjölkkor, 3 st. kvigor, däraf 1 dräktig, 7 st. morlamm, 1 dräktig sugga, gödsvin, gäss och änder.
Betalningsanstånd lämnas till den 1:sta nästkommande sept., men endast åt fullt vederhäftiga inropare, andra vare beredda att ställa borgen om de sig af anståndstiden begagna vilja.
Kräklingbo och Tings 26 februari 1913.
Hj. Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *