Sökande

till en vid högre allm läroverket i Visby i ämnena tyska och engelska ledigförklarad adjunktur äro fil. lic. J. M. Arvidson, Hälsingborg, samt fil. kand:na P. R. Issén och J. O. I. Ohlsson, Sollefteå, G. W. Ternblom, Söderköping, och C. B. V. Nilsson, Göteborg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *