I här förda föreningsregister

har denna dag intagits följande anmälan: Den 9 januari 1911 antogos stadgar för Gotlandska lantmännens lokalförening i Wallstena med begränsad personlig ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotändska lantmännens centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter samt att, om föreningen sa beslutar, förmedla försäljning af medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Styrelsen har sitt säte i Wallstena socken och utgöres av lantbrukarna Arthur Svensson i Stora Bjerge och Emil Anton Julius Olsson i Gudings, bägge i Wallstena (socken, samt Gunnar Fredrik Edvard Wigström i Björlunds, Källunge socken, av vilka Svensson ensam äger teckna föreningens firma. För föreningens förbindelser ansvarar medlem, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord, han brukar. Räkenskapsavslutning skall ske för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman genom tillkännagivande i minst en på Gotland utkommande tidning. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom på enahanda sätt eller ock genom skrivelser från styrelsen.
Föreningens medlemmar äro: lantbrukarna Arthur Svensson, Otto Larsson och Gunnar Hansson i Stora Bjerge, Emil Anton Julius Olsson i Gudings Adolf Andersson i Uppegårda, Edvard Larsson i Medebys och Johan Hansson i Grinds allt Wallstena socken, samt Gunnar Fredrik Edvard Wigström i Björlunds, C. Gunnar Wigström i Uggårds, L. O. Hellgren i Säggeby och Herman Larsson i Ekeskogs, allt Källunge socken.
Wisby å landskansliet den 26 februari 1913.
Landshövdinge Ämbetet
Oscar Melin.
N. Th. D. Westman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *