En värdefull och intressant gåfva

har skeppargillet, som i morgon firar sin högtidsdag med sedvanligt skepparlag å Arbetareföreningens lokal, i dagarna fått emottags af sjökapten Lars Odman i Fidenas. Gåfvan utgöres af en fartygsmodell — en pleasureyacht i miniatyr — som förfärdigats af Gifvaren själf under en resa på Stilla oceanen 1878. Det lilla rartyget är tekniskt afseende ett litet mästerstycke och synes vara konstrueradt med utomordentlig omsorg in i minsta detalj.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *