Altarskåpet i Vamlingbo kyrka.

Byggmästaren N. Pettersson har på begäran af biskop von Schéele rörande den af oss förut omtalade restaureringen af altarskåpet i Vamlingbo kyrka i skrifvelse till domkapitlet i Visby bl. a. meddelat, att riksantikvarien gifvit sitt tillstånd att enligt af artisten Vilhelm Pettersson uppgjordt förslag uppsätta ett öfverstycke på skåpet. År 1902 eller 1903, då riksantikvarien var på Gotland, sammanträffade artisten Vilhelm Pettersson i sällskap med byggmäst. Nils Pettersson med riksantikvarien, hvarvid denne omtalade, att han besökt Öja, Vamlingbo och Sundre kyrkor och då sett de af Vilhelm Pettersson utförda arbetena, med hvilka han sade sig vara nöjd och belåten och tackade honom för vad han där gjort.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Juni 1915
N:r 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *