I Burmeisterska trädgårdsrestaurangen

inrycker i morgon ett litet musikkapell, som hädanefter dagligen kommer att utföra middags- och aftonkonserter därstädes. Kapellet består af violin, cello och piano och dirigeras af kapellmästare V. Rahm, som, inom parentes sagdt, icke är alldeles obekant för Visbypubliken. Han tillhörde nämligen den stora Hennebergska orkestern, som sommaren 1909 konserterade i D. B. V:s paviljong.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Juni 1915
N:r 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *