Bungemuseet tillväxer.

En ny ating, den bebådade andradagen, ägde rum i måndags och tisdags, då icke blott resten af Storsåg i Lärbro flyttades till museet, utan äfven ett brygghus från Halls hamn, hvarjämte en ansenlig mängd bygnadssten än ytterligare framkördes. Bland dem, som utan ersättning offrade ett dagsverke af sig själfva och af dragare, må nämnas folkskollärare Johan Lyth med 2 par, fanjunkaren O. P. A. Segerdal samt landtbrukarne F. Stenberg, L. Larsson, H. Hejdenberg och P. Jansson, alla från Hangvar, samt kyrkovärdarne Petter Jacobsson Stux, Niklas Ruthberg Hägur och handlanden Pehr Stengård å Fårösund med hvardera ett par. Det nämda brygghuset är en ytterst låg af »hornstockar» och »bular» i ryggåsstil uppförd bygnad, hvars största egendomlighet är (den väldiga bakugnen, som ej kunnat få plats i huset utan till större delen ligger utanför, samt en ålderdomligt konstruerad »kölna». Med detta brygghus är den s. k. Gammelgården i det närmaste färdig.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *