Auktion å spannmål m. m.

Genom auktion försäljer arrendatorn F. Johansson i Sjonhems prästgård tisdagen den 4 nästa mars från kl. 11 f. m. omkring 2,000 kg. prima råg, 3,000 kg. utsädeskorn, 20 tunnor goda matpotatis, 1 par nästan nya arbetskälkar, 1 åkkärra, 1 separator, 1 smörkärna samt 5 st. unga goda mjölkkor.
Vid samma tillfälle försäljas Oskar Blombergs ägande hemmansdelar 1/526 dels och 1/768 dels mantal Gurfiles i Ala. Af hemmansdelarna, som ligga i sambruk, är den förstnämda bebygd och utgöres af 7 tunnland fastmarksåker samt 3 tunnland torrlagd och odlad myr.
För lösegendomen lämnas betalningsanstånd till den 1:sta nästk. sept. För fastigheten varda vilkoren vid utropet tillkännagifna.
Kräklingbo den 26 febr. 1913.
HJ. JOHANSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *