Auktion egnahemslägenheter.

Fredagen den 7 nästkommande anar kl. 11 f, m. låter Agronom J. Åkesson, Takstens i Lärbro, genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja 10 å 12 st. större och mindre lägenheter bestående af dels fastmark dels myr, däraf äro två lägenheter bebygda med man- och ladugårdsbygnader. Lägenheterna säljas gravationsfria.
Betalnings- och öfriga vilkor tillkännagifvas före auktionens början och dessförinnan af ägaren.
Rute den 25 febr. 1913.
Tycho Lindgren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *