Tragedien å Visborgs slätt.

Majorsförhör hölls i tisdags angående volontären Berggrens själfmord.
Af protokollet inhämtas bl. a. att Berggren var född i Kungsholms församling i Stockholm 5 sept. 1894 och att han anstäldes vid regementet 6 dec. 1912. Genast vid sin ankomst till regementet yttrade han, att han skulle skjuta sig, om han ej blefve fri från tjänsten — han kunde icke fördraga disciplinen — men på sista tiden hade han icke fält några yttranden om lifsleda. Han hade dock varit nedstämd och besynnerlig, och dagen före sälfmordet hade han uttryckt sin önskan att komma in på ett hospital, enär andra där vore ansvariga för hans gärningar.
Själfmordet begicks i 10:de kompaniets tvättrum, och skottet var så godt som ögonblickligen dödade.
I öfrigt innehåller protokollet intet nytt utöfver hvad vi redan meddelat om händelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 februari 1913
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *