Från sjön.

— Svitzers i Fredrikshavn stationerade bärgningsångare »Viking» har installerat trådlös telegraf ombord, och en Marconi-telegrafist har anstälts af Svitzers för att upplära ett par af bolagets styrmän i telegrafien. Så snart det visat sig nödvändigt — vid strandningar och skeppsbrott — skola samtliga bolagets ångare förses med detta utmärkta hjälpmedel.
— Den danska skonerten Fuglen råkade på fredagen ut för en ovanlig kollision i Dovers hamn. Skonerten skulle byta ankarplats i hamnen och hade under manövern harmed låtit bogsprötet skujuta in öfver järnvägsspåret, då i samma ögonblick ett extratåg kom framrusande. Bogsprötet refs loss från fartyget, men i öfrigt aflopp kollisionen utan skada.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 februari 1913
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *