Från landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 26 febr.
Täfling i fältskjutning om Fårösunds rullföringsområdes vandringspokal var i lördags anordnad i närheten af skjutbanan vid Skär, hvarvid Lärbro skyttegille för tredje året å rad eröfrade pokalen med 49 proc. träffar. Närmast kom Fårösunds skyttegille med 46 proc. träffas.
I täflingen, som leddes af major Westöö med biträde af kapten Wennerström, deltogo 5 skytteföreningar med 10 man hvardera. Orsaken till att resultatet ej blef så synnerligen godt får tillskrifvas den skarpa blåsten.
I vid tillfället anordnade insatsskjutningar erhöllo följande skyttar pris:
I. Enskild fältskjutning mot half och tredjedels fig. A. Pettersson Lärbro, L. Hammarström Fårö, W. Persson Lärbro, H. Gotberg Lärbro, H. Olsson, Fårö, T. Falk Lärbro, Sv. Hellgren Lärbro, E. Jakobsson Lärbro. L. Siltberg Fårösund, H. Broberg d:o, J. Nyberg Lärbro H. Hellgren Lärbro, 2. Pettersson Lärbro, J. Larsson d:o, G. Broström, Fårö, T. Engström Hangvar, O. Karlsson Lummelunda, W. Wallin d:o, O. Wahlström d:o, E. Wessman d:o, O. Ahlkvist Fårösund, W. Pettersson Fårö, H. Petersson Lärbro, J. Etrid Lummelunda, N. Ahlström Fårösund, K. Lindbom d:o.
II. Mot krypande figur. J. Berg Lärbro, E. Hammarström Fårö, W. Persson d:o, B. Pettersson d:o, E. Jakobsson d:o, G. Olsson Fårö, O. Smith Hangvar, L. Hammarström Fårö, Hellgren Lärbro, T. Falk d:o, G. Lundin d:o, J. Nyberg d:o, H. Olsson Fårö T. Engström Hangvar, J. Larsson Lärbro, G. Broström Fårö, H. Pettersson Lärbro, T. Andersson.
Antalet deltagare var cirka 60.
B. P—n.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 februari 1913
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *