Från landsbygden. Bara.

BARA, 26 febr.
Årssammanträde hölls i söndags med Bara skyttegilles medlemmar vid Simunde i Bara. Års- och revisorsberättelserna upplästes därvid, och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Vid val af styrelse och revisorer omvaldes Wilhelm Persson i Bara till ordförande, och till styrelsesuppleanter utsågoa Gunnar Andersson i Källunge och Gunnar Johansson i Hörsne. Till vice ordf. valdes Viktor Pettersson i Vallstena, till sekreterare Ivar Wikström i Källunge, till vice sekr. Gunnar Wikström i dito och till kassaförvaltare Fridolf Persson i Bara. Revisorer blefvo Karl Kellström och Tyko Larsson i Hörsne; representanter vid förbundsmötet jämte ordföranden, Herman Nilsson i Vallstena och Erik Andersson i Hörsne och skjutinstruktör Ivar Vikström i Källunge. Att uttaga och utlämna ammunitionen utsågos Fridolf Persson och Sven Johansson i Bara, och gevären och deras rengöring påtogo sig Erik och Evald Sandström, Bara.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 februari 1913
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *