Auktion Anglarfve i Träkumla.

Onsdagen den 17 Mars låta delegarne i sterbhuset efter aflidna fru Sofia Malm, Anglarfve i Träkumla, medels offentlig auktion, som förrättas der på stället och börjas kl. 10 förmiddagen, till den högstbjudande försälja all der befintlig lösegendom, bestående af guld, silfver, nysilfyer, koppar, malm, messing, bleck- och jernsaker, glas, porslin, linne och sängkläder såsom lakan, borddukar, handdukar, servietter, örongottsvar, sängdynor hufvudkuddar, stopptäcken, madrasser, den aflidnas gångkläder, möbler såsom: fall-, rund-, the- och sybord, klädesskåp, bokskåp, dragkista, utdrags- och liggsoffor, oljemålade och stoppade stolar, en gungstol; väggklocka, åker- och körredskap, näml. en trilla, arbetsvagn med karm, kälkar, ”plogar, harfvar, selar; kreatur: en häst, en ko, en gris och änder; diverse, sigdar, yxor, spadar, hackor, pickor, skyfflar, tjugor, grepar, en slipsten, hyflar, tunnor, vattenämbar, baljor, baktråg, en väfstol med tillbehör, och mycket mera, som här ej uppräknas.
Vid samma tillfälle kl. 12 på dagen utbjudes till salu eller arrende på vissa år, räknadt från 1:a April 14tunnl. åker,som är besådd med 33 tunna råg, hvarpå äfven är uppförd en manbygnad, belägen 7 till 8 hundra alnar från socknens kyrka; upplysning om vilkoren m.m. uppgifves vid auktionstillfället. För säkre och godkände inropare lemnas anstård med betalningen för lösa egendomen till den 1:a September, andra emot godkänd borgen.
Träkumla & Kue den 9 Mars 1880.
LARS ERIKSSON,
anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Mars 1880
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *