Auktion vid Riddare i Hejnum.

Medels frivillig auktion, som torsdagen den 18 dennes fr. kl. 10 f. m. förrättas vid Riddare i Hejnum, låter kommissarien B. Bolin, med anledning af jordbrukets öfverlåtande på hälftenbruk, till den högstbjudande försälja en större del af sina inventarier och lösören, bestående af större och mindre kopparkärl, jern- och blecksaker, hvaribland större och mindre flaskor för mjölkforsling, möbler af hvarjehanda slag, såsom betsade och målade bord, soffor, stolar, tvättkommoder, toalett- och andra speglar, sängställen, träkärl, bättre och sämre sängkläder, snickareverktyg, deribland en ny hyfvelbänk, flere st. stocksågar, smedjerelskap, bestående af: blåsbälg städ, skrufstycken, hammare och tänger” hvarjehanda åker- och körredskap, bestående af: en 4-sittsig resvagn, en mindre resvagn, en bättre kärra med sele, flere stycken bättre jernaxelvagnar, kälkar, paroch enbetselar, hvaribland ettpar alldeles nya par-selar, vändplogar, myll- och såningsharfvar, mullfösor, foderhäckar, vrånghäckar, 2:ne vindmaskiner, hvaribland en ny med skakinrättning och risslar, dragkettingar, hackor, jernspett och pickor, tåg och linor, flere dussin säckar, beredda hudar och skinn, slipstenar, ett jagtgevär, kreatur: bestående af 3 st. ston, en häst, ett sommarföl, flere st. oxar och unga, goda kor, ungnöt, lam och svin jämte mycket annat.
Säkre och kände inropare erhålla 5 månaders anstånd med betalningen, andra ställa borgen om anståndstiden vill begagnas.
Norrbys i Hörsne d. 10 Mars 1880.
Efter anmodan.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Mars 1880
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *