Borgenärerna

i hr A. Edmans å Kylley konkursmassa behagade sammanträda å hypoteksföreningens lokal i Visby onsdagen den 25 innevarande månad kl. 4 e.m. för att höras och besluta om fastigheternas försäljande samt andra konkursmassan rörande angelägenheter.
Visby den 4 Februari 1880.
GODE MÄNNEN.

Borgenärerna uti hemmansegaren Lars Hallgrens Myre i Fardhem konkurs kallas till sammanträde å Burge gästgifvaregård i Lefvide socken måndagen den 16:de uti innevarande månad kl. 12 middagen, för att bestämma underhållet åt gäldenären samt öfverlägga och besluta om återvinning af egendom till konkursboet m.m.
Sanda den 2 Februari 1880.
GODE MÄNNEN.

Samtlige borgenärer uti skomakaren O. N. Hallins urarfvakonkurs kallas till sammmanträde i massans hus onsdagen den 11 Februari 1880 kl. 4 e.m., för att höras och besluta i flere konkursboet rörande angelägenheter.
Visby den 4 Februari 1880.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna uti f. handlanden P. V. Smiths på Bläse i Fleringe vid Gotlands norra häradsrätt anhängiga konkurs kallas härmed att sammanträda i göldenärens bostad på Bläse onsdagen den 18:de nästkommande Febraari kl. 2 eftermiddagen för att besluta i åtskilliga frågor rörande konkursboets förvaltning samt bestämma det gäldenären med familj tillkommande underhåll.
Bunge, 24 Januari 1880.
GODE MANNEN.

Borgenärerna uti Mårten Christofferssons vid Klintegårda i Veskinde socken konkurs kallas att sammanträda å Stadshotellet i Visby tisdagen den 24 i denna månad kl. 10 f.m., för att bestämma godmans- och sysslomansarvoden, emottaga redovisning för boets förvaltning och granska det upprättade utdelningsförslaget samt om det godkännes erhålla utdelning.
Bro den 3 Februari 1880.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna uti P. Nygrens vid Nygranne i Lummelunda konkurs kallas att sammanträda å Stadshotellet i Visby Tisdagen den 24 dennes kl. 12 midd.
för bestämmande af arvode till utredningemännen, samt granskning af det upprättade utdelningsförslaget och erhållande at utdelning.
Bro den 3 Februari 1880.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1880
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *