Från infanteriregementet.

Löjtnant Nilsson har erhållit militärbefälhafvarens tillstånd att under honom beviljad tjänstledighet 19 febr. – 26 mars vistas i Tyskland, Frankrike och Italien.
T. f. regementsschefen har beviljat f. d. sergeanten G. F. E. Hallström tillstånd att som sergeant återinträda i regementets reserv.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *