Folkskolan som gudstjänstlokal.

Domkapitlet har bifallit en ansökan af kyrkoherden i Rone, kontraktsprosten J. A. Rongvist att med anledning af kyrkans förestående reparation »en eller annan söndag och möjligen äfven fredag få hålla högmässogudstjänsten och passionspredikan i Rone folkskola vid kyrkan.»

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *