G. U. F:a Visbykreta

hade igår afton möte i församlingshuset. Sedan pastor Söderberg inledt sammankomsten med ett kortare anförande höll tygförvaltare C. J. Wennerstem därvid en intressant och lärorik föreläsning om Egyptens stora underverk: pyramiderna och sfinxerna. Särskildt uppehöll sig tal. vid den 4,600 år f. Kr. bygda Keopspyramiden samt påvisade dess geometriska egendomligheter och de gamla egypternas outgrundliga vetenskapliga vishet. De ha i pyramiderna och sfinxerna gifvit senare tiders forskare mycket att tanks på.
Frkn Berta Johnsson föredrog en präktig dikt, hvarpå pastor J. Söderberg, fru A. Söderberg och kantor C. O. Bergström bidogo med sång. Efter en paus vidtogo så kretsförhandlingarna, och sedan ytterligare en sång sjungits, afslöts därpå det hela på vanligt sätt med bön och psalmsång.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *