Fastighets- och Lösöreauktion.

Onsdagen den 26 febr. kl. 10 f. m. låter sysslomannen i snickare P. Ardell, Bjerges, konkurs medels offentlig auktion försälja konkursboets egendom. Fastigheten vidd Bjerges järuvägsstation utgörande 30 ar därå i godt stånd befintliga åbygnader; 10/600 mtl Gandarfve, möbler: 1 paneldivan, stoppade och ostoppade soffor, sskiink, byrå, fön, sten-, spel,-, nattduks-, mat- och fallbord, kommoder, stolar så väl klädda som oklädda, skåp och skänk, vägg- och flickur, rigg- och toalettspeglar, pipor och piphylla, symaskin, cykel, rull- & långgardiner, lampor, diverse linne & sängkläder, porslin och glas af hvarjehanda slag, knifvar och gafflar, silfver, nysilffver och nickelvaror, diverse kökssaker af koppar och järn, flera slag, 1 lastvagn med vurst, arbetsvagn, kälkrack, 1 foderhäck, långstegar & sättare, harfvar och plogar, 1 sele, bjällror och klockor, 1 hackelsemaskin, decimalvåg med vikter, snickareverktyg, flere slag, däribland 1 hyfvelbänk, 1 separator, slipsten, skrufställ. Ett parti snickarevirke, ett parti rofvor, ett sto, 16 hörnas handredskap m. m. som ej så noga kan uppräknas.
Fastigheterna utropas kl. 1 då vilkoren därför tillkännagifvas, skulle mera medhinnas kommer maskineriet att utropas.
För lösegendomen lämnas anstånd för godkände inropare till den 1 nästk. september eller dessförinnan vid anfordran.
Klintehamn 1 februari 1913.
C. A. JAKOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *