Offentlig auktion.

Lördagen den 27:de nästkommande Mars från kl. 10 f. m. låter sterbhus delegarne efter aflidne värdshus-föreståndaren O. F. Ahlstedt i det s. k. Värdshuset vid Fårösund meddelst offentlig auktion till den högsthjndande försälja hela qvarlåtenskapen efter bemälde Ahlstedt bestående af : Nysilfver, Kopper deribland ett parti skeppsbultar, Malm och Messing, Tenn och Blecksaker, Glas och Porselin, Möbler: såsom Bord, Stolar, Sängställen, Speglar, Linne och Sängkläder, den aflidnes gångkläder och skodon, Jernsaker af flera slag derihland ett större parti skeppsjern såsom Bultar, gtöfre Knän, gröfre och smäckra Kettingar, Driks- och Fiskkärl, Fiskredskap såsom strömmingsgarn, Flendrenät, en Fiskbåt med segel, 3 tunnor Gotlands strömming, några tunnor Tjära, ett parti Råg, Humla, en Handqvarn, Tomsäckar, Kreatur såsom 2:ne Mjölkekor, några st. Lam, en Sugga, m. m. m. m. son: icke så noga kan specificeras. För godkände inropare lemnas betalningsanstånd till den 1:ste September innevarande år.
Hägur i Bunge den 24 Febr. 1874.
Efter anmodan
J. G. LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *