Militär nyhet.

Enligt hvad som berättas från Klimehamn, lärer Herr Militärbefälhalvaren förfrågat sig hos dervarande kommunal-styrelse, huruvida ingvartering derstädes kunde erhållas för beväringens officerare under innevarande års officersmöte, hvilket i sådan händelse skulle der förläggas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *