Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs.

Måndagen den 3 mars kl. 11 f. m. låter herr A. von Corswant, St. Hästnäs medelst offentlig auktion försälja 20,000 kg. sortrent hanchenkorn, sotfritt, 98 ½ % grobarhet, 6,000 kg. hafre, 1 större parti särimnerbetor passande såväl till svin som hästfoder, 1 parti hö, 1 större parti potatis, professor Woltman, största stärkelseutbyte. Djur. Ett par stora grofva dragoxar, 1 valack 5 år undan Effronté och fullblodshingsten Sale Prince, körd och riden, 1 stor äldre arbetshäst, 8 st. 4 mån. grisar. Diverse åkerbruksrodskap e. maskiner. Möbler: 1 klädesskåp, soffor, stolar m. m.
Betalningsanstånd lämnas godkände köpare till den 1 sept. d. år, andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 19 febr. 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *