Genom auktion,

som förrättas å Rone gård i Rone lördagen den 22 innevarande februari kl. 11 f. m. låter herr ingeniören Morsing försälja omkring 1,000 kg. prima timotejfrö, ett större parti bortfelderrofvor – billigt pris – samt omkring 3,000 kg. korngröpe, kunnande rofvorna eventuelt levereras vid Mattsarfve eller Stånga järvägsstation.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande oktober.
Hemse den 6 februari 1913.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *