Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 19 Aug.
Oloflig ölförsäljning. Enkan K. Soneson, som innehar rättighet att försälja öl till afhämtning, men icke till förtäring på stället, håde söndagen 4 Aug. försålt öl och låtit köparen förtära det på stället samt derför blifvit instämd. Hon erkände förhållandet samt dömdes att böta 15 kr.

Tullmål. Skepparen O. N. Andersson hade med sitt fartyg afgått från Eskilstuna till Burgsvik utan att hafva förpassning å några varor, till ett värde af 64 kr. 63 öre, hvilka han dock vid framkomsten till Burgsvik, innan någon lossning skett, anmält hos dervarande tullstation. Han dömdes emellertid att böta 20 kr.

Skepparen Berggren från Fide, afgången från Stockholm, men vinddrifven till Libau, der han nödgats hämta vatten och proviant, hade under tiden fått order att gå till Visby, men i stället ingått till Burgsvik. För seglationsbiott dömdes Berggren att böta 50 kronor.

Försummad gaturenhållning. Härför dömdes handlanden Hirsch Rosenbladt att böta 5 kronor.

Oloflig körväg. Hemmansegaren Karl Blomberg Lauks i Lokrume, bondesönerna J. Henriksson Nasume och Mårten Högberg Bjers i Tofta, hade 27 Juli, alla tre, kört tvärs öfver södra byrummet till qvarnen Högan, och derför blifvit instämda. De erkände förhållandet, men uppgåfvo, att de icke haft sig bekant, att det var olofligt att köra öfver rummet, och tyckte, att, såsom på åtskilliga andra ställen, åtminstone någon tafla med anslaget förbud till allmänhetens efterrättelse i så fall bort vara vid den allmänna landsvägen uppsatt. För denna körning dömdes de emellertid nu att hvardera böta 2 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1878
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *