Ur länskungörelsen:

Måndagen 14 Oktober kl. 12 hålles å Fättings gästgifvaregård konkursauktion å nedanstående fastigheter i Tofta socken:
1775/15522 mantal Rangvalls, värderadt till 1,980 kronor samt innehållande omkr. 7 tunnland åker, samt en hage, hvariskall fiunas skog till husbehof;
455/6848 mantal Rangvalls, manbygnad af sten samt. ladugårdsbygnad af trä, värderadt till 2,633 kronor 33 öre samt utgörande omkr. 7 tunnland åker, samt skog och betesmark till sparsamt husbehof;
1/32 mantal Ansarfve, obebygdt, innehållande 2 till 3 tunnland jord jämte en svagt skogbeväxt hage, sant värderadt till 1,000 kronor; 1/128 mantal Lixarfve, bebygdt med förfallna boningshus och uthus, innehållande omkring 4 tunnland, samt värderadt till 250 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *