Gotlands båtsmanskompanier

komma att med ångfartyget Valkyrian afhämtas: första kompaniet, 109 man, i Visby måndagen 16 September, tidigt på morgonen, hvarefter, sedan ångfartyget anländt till Klintehamn, andra kompauiet, 124 man, samma dag kl. 11 f. m. afhämtas. Rotehållarne skola nyss nämde dag inställa sina båtsmän: första kompaniet kl. 6 f. m. i Visby utanför residenset samt andra kompaniet vid Sicklings gästgifvaregård kl. 9 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *