Badgäster

vid vattenkuranstalten i Visby:
Fru Gresén, fru Vessman, Stockholm; fru Anna Mosczinsky, Fahlköping; skolläraren P. Löfgren, Visby; madam Olsson, Visby; handl. Pettersson med fru, Vestervik; frökn. Anna och Maria Krokstedt, Gotland; fru Bellander med dotter, Sala; fru Johansson, Stockholm; frn Lindeberg med dotter, Småland; fru Hilma Iverns, Stockholm ; Maria Johansson, Gotland; verkmäst. Rydström, Visby; fru Maria Bergström, Fahlköping; Olof Jakobsson, Gotland; studeranden Adolf Kolmodin, Visby; fröken Ulrika Appelroth, Stockholm; skolläraren L. A. Åkerström, Upland; herr E. Stenholm, Visby; fru Elise Pettersson, Göteborg; fru Loftman, Vestmanland. S:a 406.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *