När jernvägen öppnas

inträda i länets postförhållanden åtskilliga ändringar.
Då komma att
indragas
stationerna Gotl. Dalhem, Roma, Sjonhem, Stånga och Garda;
postlinierna Visby—Roma—Ljugarn, Visby—Gotl. Dalhem, Klintehamn — Hemse och Hemse—Ljugarn;
landtbrefbäringslinierna Sjonhem—Vänge—Guldrupe, Gotl. Dalbem—Hörsne och Stånga—När.
I stället komma att
öppnas
nya stationer vid de blifvande jernvägsstationerna Barlingbo, Roma, Bjerges (Vänge), Buttle, Etelhem och Stånga;
nya postlinier Roma —Sjonhem—Kräklingbo—Katthammarsvik och Hemse—Burgsvik;
nya landtbrefbäringslinier Etelhem—Garda—Alskog—Ljugarn; Hemse—Burge; Visby—Endre—Follingbo; Barlingbo—Dalhem—Hörsne; Bjerges—Guldrupe samt
Stånga—Burs—När.
Landtbrefbäringslinien Burge—Fardhem—Lojsta kommer likaledes att ändras till Hemse—Fardhem—Lojsta.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *