Från sjön

— Ångaren Christiania af Stettin har vid ön Borkum utanför Emsflodens mynning kolliderat med levantångaren Galata. Christiania sjönk fem minuter efter kollisionen. Af dess till 25 man uppgående bosrittning drunknade fem.
— Neptunbolagets i Dartmouth vid Engelska kanalen stationerade ångare Belos, kapten Höggren, har i dagarna haft tillfälle att verkställa en svår, men raskt och skickligt genomförd bärgning. I Glasgow hemmahörande ångaren Straith Ray um 4,336 brutto reg.-ton och innehållande full last, strandade i fredags vid Prowle Point i södra Engelska kanalen och hade ett synnerligen utsatt och farligt läge. Belog utgick omedelbart från Dartmouth och erbjöd assistens, hvilken genast antogs. erbjöd vare Belos utmärkta bärgningsattiralj och kapten Höggrens stora erfarenhet har bärgningen aflupit så snabbt och lyckligt, att Belos redan på lördags middag hade ångaren flott och på släp till Dartmouth. Den bärgade ångaren, som är bygd år 1909, hade ombord en dyrbar last, bestående af styckegods, maskiner och räls m. m., och representerade ett betydligt värde. Vederbörande assuradör eller redare har omedelbart deponerat nödigt belopp för säkerställandet af bärgningskostnaderna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *