Arrende- och lösöreauktion.

Torsdagen den 20 februari kl. 10 f. m. låter hemmansägare Arvid Klasson genom offentlig auktion som förrättas vid Smiss i Stenkyrka på 5 års tild i mindre utrop utarrendera omkring 20 tunnland god och bördig åker, delvis besådd, samt betesrätten till en god beteshage, pröfningsrätt förbehåller. Kl. 12 midd. försäljes följande lösöre: 1 par bra draghästar, den ena sto, 4 st. unga, goda mjölkkor, däraf 2 kalffärdiga, 1 tjurkalf, 1 kviga, 3 st. får, 1 fjädervagn, 2 arbetsvagnar, 2 par kälkar, vända- och spetsplogar, harfvar, 1 skrof, vrång- och foderhäckar, svänglar, par-. doch enbetssdelar, 1 gröfre tross, kettingar, handredskap, snickareverktyg, höst- och vårsädeshalm m. m. Af mig kände veder häftige inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 september, andra betala vidd anfdordran dessförinnan.
Stenkyrka i februari 1913.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *