Aftonunderhållningen

i lördags kväll i ordenslokalen vid S:a Mungatan var besökt af en talrik och högst tacksam publik.
Först utfördes ett par musiknummer af ordens orkester, hvarefter hr H. Pettersson deklamerade några diter. Därjämte förekommo kupletter af en rodensmedlem, violinsolo af hr Borgström samt solonummer af hr Tofftén med pianoackompanjemang, hvarerfter hr Gustaf Larsson höll föredrag om »harmonien» med musiken och sången som utgångspunkter. Hela naturen harmonierar i allt, det ena med det andra; människan, såsom varande naturens högsta varelse, disharmonieras dock ofta, meat af rusdryckerna hvilkas användning alltid åstadkommer isjunkning af sinnets ellast välstämda strängar. Därefter sjöng ordems manskör »Stå stark» samt en Bellmansepisatel och »Hör jag forsens vildra, fall».
Därpå följde succésnumret »En människovän», om hvara utförande må sägas, att det var artistmässigt. Underhållningen afslöts med en vals spelad af orkestern. Efter festens slut var kaffeservering anordnad jämte ringlekar för ordens medlemmar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *