Fastighetsauktion.

Genom offentlig auktion, som hålles tisdagen den 18 innev. febr. 11. 3 e. m., låter landtbr. Jacobsson, Rolarfre i Hejdeby, till den mestbjudande försälja i mindre lotter omkring 18 tunnl. god äng och 7 tunl. myodlad åker iden s. k. Storängen invid Endre landsväg. Jorden, som är förstgradig, begränsas af kanal på två sidor. Köpare vare beredd att ställa godkänd säkerhet. Inteckningar underlätta köp. Pröfnimgsrätt förbehållas.
Hejdeby den 7 febr. 1913.
AUKTONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *