Fastlandsbeväringen

hitlände i morse i två kontingenter, af hvilka den ena kom strax före kl. 6 med Polhem öfver Västervik och räknade 229 man, medan den andra anlände en timme senare med ångf. Hansa från Nynäshamn och bestad af 276 man.
Sjöresan hade gynnats af godt väder, hvarför också de unge männen vid hitkomaten sågo krya och hurtiga ut.
Omedelast efter debarkeringen afmarscherade kontingenterna till Visborgs sätt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *