Auktion i Fröjel.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Puser i Fröjel onsdagen den 19 innevarande februari kl. 11 f. m., låter herr Carl Löfgren försälja 1 parti hemsiktadt, prima hvetemjöl och kli, 1 parti råg, 1 större planvagn med hög bärkraft, 3 st. kor, 5 prima hästar, däraf ett par grofva ardennerston, det ena dräktigt efter Rufus, 1 stor och synnerligen vacker vallack efter Olymp samt 1 par högädla hästar efter Teran och mor efter Effronte, lika färgade och väl parade, hvaraf ett sto dräktigt efter anglomormandern Eclaireur, samtlga ston premierade med B.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande oktober.
Hemse den 6 februari 1913.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *